TCO 93 Seizoen 2014 Etienne

Het seizoen 2014 loopt langzaam ten einde. Een aantal van ons hebben nog een wedstrijdje. Hoewel er daarna nog mogelijkheden genoeg zijn om wedstrijden te doen. De wintertriathlons dienen zich aan en her en der worden ontzettende leuke loopwedstrijden georganiseerd. Het mountainbikeseizoen zal in oktober van “start” gaan. Kortom, genoeg om voor door te trainen. Blijf elkaar prikkelen hieraan mee te doen. Zeker als groep is dit leuk. Leuk is de basis van goed presteren.

Diverse Tco-ers zijn erin geslaagd, mede door de zeer lange lente (zachte winter) van 2014 door te trainen op de racefiets. Anderen ging over naar de mountainbike en weer ander deden allebei. Het zwemmen ging 2 maal per week ook gewoon door en lopers vonden elkaar door App – of emailloopafspraken te maken.

De liefhebbers van buitenwater trokken wekelijks hun wetsuit aan en lagen al vanaf mei in het Hulsbeek voor hun buitenwatertraining.

Wat brengt het seizoen 2014/15

De zwemtrainingen zullen een iets wat ander karakter krijgen. Om toch te streven naar Citius, altius, fortius, bij elk onderdeel en dus ook het bij het zwemmen, zijn de afstanden in het zwembad langzaam opgevoerd. Je zult meer 200 meters en veel meer 400 meters ondervinden. De rust zal ook item zijn waar meer mee gespeeld wordt. Bv bij de 10 x 100 BC hebben we afscheid genomen van de 30” rust en deze wordt 25”. Tevens komt het item kracht wat meer naar voren, bv door te zwemmen met peddels en zwemmen in t-shirts. Een andere variant in de zwemtraining wordt de circuittrainingen, waarvan jullie, voor de vakantiezwemtrainingen, de oefeningen al hebben gezien.  1 keer per 5/6  weken staat deze zwem/ circuittraining op het programma. De circuittraining zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Wanneer het voorjaar ons mooi weer gunt combineren we zwemtrainingen met looponderdelen buiten. Ook hier hebben we al eens op geoefend en dit zal meer gestalte krijgen.

De dinsdagavond looptrainingen zullen ook een andere invulling krijgen. Het zullen niet alleen maar duurloopjes zijn. Wanneer een prikkel (lees training) steeds dezelfde is,  zal deze prikkel naar verloop van tijd niet als zo danig door het lichaam worden herkent en zal je voorgang stagneren en daardoor maak je niet die stap die je graag wilt. Trainingen dienen gevarieerd te zijn qua intensiteit en omvang. Dit geld niet alleen voor looptrainingen maar voor alle trainingen.  We zullen in de looptrainingen meer intervaloefeningen verwerken. Dit zorgt er mede voor dat ook “mindere” lopers de gelegenheid krijgen in te stappen en te werken aan hun loopdoel.

Als trainer is mijn doel jullie conditioneel goed de winter uit te laten komen, zodat er een makkelijke overgang naar het voorjaar plaatsvindt, waardoor de voorjaarstrainingen sneller naar een hoger plan kunnen wordt getild. Een van de eerste wedstrijden die zich dan aandient kan de UT triathlon zijn. Ik hoop dan ook dat er weer diverse teams worden samengesteld en dat we er staan.

Het leukste van al die trainingen is dan ook om jezelf eens te testen op een wedstrijdje. Of dat nu een 1/8 of een 1/4 is doet er niet toe. Door mee te doen aan een wedstrijdje vertel je jezelf hoe jij je de afgelopen periode heb ingezet op trainingen. En leg je niet neer bij die tijd. Streef naar voor jou je volgende doel! Dan behoud je de uitdaging in training  om te gaan trainen. Trainen met een doel in het vooruitzicht brengt je uiteindelijk meer (mocht je dat willen).

Dit alles valt of staat met het frequent bezoeken van trainingen zodat je voor jezelf meer kan in de opbouw van je fysieke gesteldheid. Het regelmatig missen van trainingen leidt elke keer weer tot  opbouwen en dat kost meer energie dan het bijhouden van je conditie.

L’important dans la vie ce n’est point le triomphe, mais le combat, l’essentiel ce n’est pas d’avoir vaincu mais de s’être bien battu.  

Pierre de Coubetin (1908)

Pierre de Coubertin

Ik wens iedereen ontzettend veel trainingsplezier.

Etienne